Referencer

Igangværende og udførte undersøgelser

 

2018

 

 

• Saudi Arabien - bundfaunamonitering omkring kraftværk (kommende)

 

• Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs NordStream Pipeline II. (kommende)

 

• Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Harald-feltet

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Syd Arne-feltet

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Tyra E-feltet

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Dan F-feltet

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Gorm-feltet

 

• Østersøen - Baltic Pipeline - Makroalgeundersøgelse

 

• Østersøen - Baltic Pipeline - Ålegræsundersøgelse

 

• Kattegat Bundfaunamonitering - Nordkysten kystsikring

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Marbæk

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Langli

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Yder Vadehav

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sydlige Nordsø

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord Indre

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Lillebælt Bredningen

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Flensborg Fjord

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sydlige Lillebælt

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Lister dyb

 

• Bundfaunaundersøgelser - forskningsprojekt omhandlende muslingeskrab i Natura 2000 områder

• Østersøen - Bundfaunaundersøgelse af langs NordStream Pipeline II.

 

 

2017

 

• Grønsund: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Lister dyb

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sønderho

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Tårbæk Rev

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Frederiksværk Bredning

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Roskilde Fjord

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Hesselø

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Gilleleje Flak

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Als Fjord

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sønderborg Bugt

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord indre

 

• Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord ydre

 

• Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

 

 

2016

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser - Siri-feltet

• Grønsund: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

• Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

• Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

 

2015

• Generering af database, Baltic Sea NordStream Pipeline,

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - tunnelområdet,

• Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug,

• Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs NordStream Pipeline III og IV,

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelse - Hårdbund - Makroalger og ålegræsundersøgelser.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2015

 

på lokaliteter i Nordsøen,

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet,

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Dan F feltet,

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Solsort feltet,

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald feltet,

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Siri feltet,

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Wellhead North feltet,

• Den Persiske Gulf: Vegetationsundersøgelser.

• Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2015 på lokaliteterne

 

Vejle Fjord, Kolding Fjord, Augustenborg Fjord, Flensborg Fjord, Bredningen Lillebælt, Nord for Als, Lister dyb og Grådyb.

 

2014

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Adda feltet.

• Kattegat - Sæby: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af kystnær havmøllepark.

• Kattegat - Sejerø: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af kystnær havmøllepark).

• Smålandsfarvandet - Omø: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af kystnær havmøllepark.

 

 

2013

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2015 på lokaliteterne Vejle

 

Fjord, Kolding Fjord, Augustenborg Fjord, Flensborg Fjord og Lillebælt Bredning.

 

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelser.

• Lillebælt - Treldenæs: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med klapning.

• Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs Nord Stream Pipeline i Østersøen, omfattende transekter langs syd ruten rundt om Bornholm samt

 

transekter syd for Midsjöbanken og Hoburgs banke.

• Den Persiske Golf - Qatar - Doha: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havneudvidelse.

• Kattegat - Frederikshavn: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havneudvidelse.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering

 

omkring Hejre feltet og Ref. North.

 

2012

 

• Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

• Middelhavet: Blødbunds faunaundersøgelse i forbindelse med havneudvidelse.

• Limfjorden, Glyngøre: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med klapning.

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Halfdan feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet.

• Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs Nord Stream Pipeline i Østersøen, omfattende transekter langs syd ruten rundt om Bornholm samt

 

transekter syd for Midsjöbanken og Hoburgs banke.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Wellhead North platformen.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Siri feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Syd Arne Feltet.

• Middelhavet: Hårdbunds faunaundersøgelse i forbindelse med havneudvidelse.

• København - Sortedamssøen: Bundfaunaundersøgelse.

 

2011

 

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med sandindvinding på Kriegers Flak og Rønne Banke.

• Storebælt: Bundfaunaundersøgelse ved havbrug.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2011 på lokaliteterne

 

Guldborgsund, Nakskov Fjord og Karrebæk Fjord.

• Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

• Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs Nord Stream Pipeline i Østersøen, omfattende transekter langs syd ruten rundt om Bornholm samt

 

transekter syd for Midsjöbanken og Hoburgs banke.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram

 

NOVANA 2011 på lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord Yderbredning, Isefjord Inder bredning, Frederiksværk Bredning, Kattegat, Sejerø, Kalundborg

 

Fjord, Nivå, Espergærde Køge Bugt og Jammerland.

• Kattegat: Bundfaunaundersøgelser, Bønnerup Klapplads og referencestation.

• Libyen, Middelhavet: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med opførelse af kraftværk.

 

2010

 

• Limfjorden: bundfaunaundersøgelser i Gjøl Bredning og Grønlandshavnen.

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna - Efterår 2010.

• Limfjorden og Hevrings Bugt: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klappladstilsyn.

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelser.

• Konsulentbistand i forbindelse med toxicitets test med Americamysis bahia.

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna - Forår 2010.

• Østersøen: - Bundfaunaanalyser og rapportering: Macrozoobenthos along the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea including transects along the

 

South route of Bornholm and transects south of Midsjöbanken and Hoburgs bank.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2010 på

 

lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord, Frederiksværk Bredning, Espergærde, Nivå og Gilleleje.

• Aqaba-bugten, Jordan: bundfaunaundersøgelse - forundersøgelser til kraftværk.

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Månedlige makroalge-, ålegræs- og blåmuslingeundersøgelser.

• Kattegat: Bundfaunaundersøgelser i farvandet ved Hjelm og Fornæs.

• Konsulentbistand: Opdatering af Offshore databasen.

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna - Efterår 2009.

 

 

2009

 

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelse - Hårdbund - Makroalger.

• Roskilde Fjord: sedimentundersøgelser i forbindelse med ny linjeføring over Roskilde Fjord.

• Konsulentbistand i forbindelse med toxicitets test med Americamysis bahia.

• Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2009 - NOVANA.

• Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2009 - NOVANA.

• Vesterhavet: Bundfauna- og sedimentundersøgelser i forbindelse med strandnær kystfodring ved Agger Tange.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Siri feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Syd Arne feltet.

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna.

• Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelse - blødbund.

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Tyra feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Valdemar feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Dan feltet.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2009 på

 

lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2009 på

 

lokaliteterne Øresund og Køge Bugt .

• Kattegat: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med opførelse af vindmøllepark.

• Kbh. Havn: Indledende bundfaunaundersøgelser som led i arbejdet med at forbedre miljøtilstanden i havnen.

• Femern bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfauna-, blåmusling- og vegetationsundersøgelser i forbindelse med forundersøgelser for den faste

 

forbindelse over Femern bælt.

 

2008

 

• Roskilde Fjord: Feltarbejde, sediment- og bundfaunaundersøgelser i forbindelse med ny linjeføring over Roskilde Fjord.

• Østersøen - Notat: Note concerning Macrozoobenthos in the EEZ and territorial waters of Denmark south of Bornholm 2008.

• Vesterhavet: 3-årigt projekt med bundfauna- og sedimentundersøgelser i forbindelse med strandnær kystfodring ved Agger Tange.

• Østersøen - rapport: Macrozoobenthos along the South route of the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea including the Kalbådagrund alternative in

 

the Gulf of Finland.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA og DEVANO 2008 på

 

lokaliteterne Dybsø Fjord, Præstø Fjord, Nakskov Fjord og Musholm Bugt.

• Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2008 - NOVANA.

• Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2008 - NOVANA.

 

• Østersøen - rapport: Macrozoobenthos along the Nord Stream Pipeline characterized on the basis of Russian data from 2005 and 2006.

• Øresund - Svanemøllebugten: Feltarbejde, sediment- og bundfaunaundersøgelser i forbindelse med anlægsarbejder.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2007-2009 på

 

lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat.

• Østersøen: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af the Nord Stream Pipeline syd om Bornholm.

• Storebælt - Sprogø: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havvindmøllepark.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2007-2009 på

 

lokaliteterne Øresund og Køge Bugt.

• Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

• Præstø Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2007 - NOVANA.

• Østersøen - rapport: Macrozoobenthos along the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea in 2006 and 2007.

• Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2007 - NOVANA.

• Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2007 - NOVANA.

 

2007

 

• Østersøen: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af pipeline.

• Konsulentbistand i forbindelse med opdatering af Offshore databasen.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA og DEVANO 2007 på

 

lokaliteterne Dybsø Fjord, Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Guldbordsund Bredning og Rødsand.

• Konsulentbistand - Opdatering af Offshore databasen.

• Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2007-2009 på

 

lokaliteterne Isefjord, Roskilde Fjord, Kalundborg Fjord, Sejerø, Kattegat og Øresund.

• Vesterhavet: 3-årigt projekt med bundfauna- og sedimentundersøgelser i forbindelse med strandnær kystfodring ved Agger Tange.

• Limfjorden, Tambosund: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med genåbningen af dæmningen Thyholm - Jegindø.

 

 

2006

• Kattegat: Feltarbejde og bundfaunaundersøgelser på de undersøiske skrænter i farvandet øst for Læsø.

• Rødsand - Nysted II vindmøllepark: Bundfauna- og vegetationsundersøgelse.

• Isefjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram NOVANA 2006.

• Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2006 - NOVANA.

• Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2006 - NOVANA.

• Limfjorden og Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klapning 2006.

• Køge Bugt: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram NOVANA 2006.

• Roskilde Fjord: Bundfauna- og sedimentundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2006 - NOVANA.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Sydarne Feltet.

 

• Øresund: Bundfaunaundersøgelse under det intensive nationale overvågningsprogram 2006 - NOVANA.

• Isefjord: Prøvetagning, bundfauna- og sedimentundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram NOVANA 2006.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfaunaundersøgelse.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Blåmuslingeundersøgelse.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Begroningsundersøgelse, epifauna- og makroalgeundersøgelse.

 

 

2005

• Østgrønland - Mestersvig: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til råstofindvinding.

• Limfjorden og Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klapning - 2005.

• Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

• Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

• Køge Bugt: Bundfaunaundersøgelse under det intensive nationale overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

• Øresund: Bundfaunaundersøgelse under det intensive nationale overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

• Marin Nationalpark Læsø: Konsulentbistand på bundfaunaområdet i pilotprojektet vedrørende beskrivelse af biologien i havet omkring Læsø - under

 

Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.

 

• Vadehavet - Esbjerg: Sediment- og bundfaunaundersøgelse i forbindelse med VVM redegørelse.

• Isefjord: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

• Roskilde Fjord: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

• Roskilde Fjord/Isefjord: Prøvetagning, bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfaunaundersøgelse.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Makroalgeundersøgelse.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Begroningsundersøgelse, epifauna- og makroalgeundersøgelse.

 

2004

• Køge Bugt og Øresund: Bundfaunaundersøgelser under det intensive nationale overvågningsprogram NOVANA.

• Nordsøen: Bundfaunaundersøgelser i det kystnære Vesterhav under det ekstensive nationale overvågningsprogram NOVANA.

• Thule - Grønland: Bundfaunaundersøgelse i farvandet ud for Thule air base.

• Limfjorden og Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klapning.

• Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram NOVANA.

• Roskilde Fjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram NOVANA 2004.

• Isefjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram NOVANA 2004.

• Roskilde Fjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale Intensive overvågningsprogram NOVANA 2004.

• Isefjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale Intensive overvågningsprogram NOVANA 2004.

• Roskilde Fjord/Isefjord: Prøvetagning i forbindelse med bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram

 

2004 - NOVANA.

• Middelhavet, Libyen: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med opførelse af kraftværk.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfaunaundersøgelse.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Makroalgeundersøgelse.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Ålegræsundersøgelse.

• Øresund, Bøgeskov: Bundfauna- og sedimentundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

• Vadehavet - Esbjerg: Sediment- og bundfaunaundersøgelse i forbindelse med VVM redegørelse.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Begroningsundersøgelse, epifauna- og makroalgeundersøgelse.

 

 

2003

 

• Kbh. Havn: Bundfauna- og sedimentundersøgelse i forbindelse med kortlægning af miljøtilstand.

• Øresund: Kriegers Flak: Bundfaunaundersøgelse. Baseline i forbindelse med sandindvinding.

• Rødsand: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med opførelse af havvindmøllepark.

• Rødsand: Makroalgeundersøgelser i forbindelse med opførelse af havvindmøllepark.

 

 

2002

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Kraka feltet.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Halfdan Feltet.

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Sydarne feltet.

• Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfauna- og makroalgeundersøgelser i forbindelse med opførelse af havvindmøllepark.

 

 

2001

 

• Storebælt: Musholm/Nordholm Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug.

• Storebælt: Musholm. Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug.

• Rødsand: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark.

 

 

2000

 

• Nordsøen, Fjaltring: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring.

• Storebælt (Storebæltsforbindelsen): Afsluttende bundfaunaundersøgelse

 

 

1999

 

• Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

• Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring.

• Omø: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark.

• Rødsand: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark.

• Læsø: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark.

• Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring.

 

 

1998

 

• Nordsøen: Bundfauna og epifauna-biodiversitetsundersøgelser i forbindelse med biologisk kortlægning.

• Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm Feltet

• Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse.

• Storebælt (Storebæltsforbindelsen): Bundfaunaundersøgelser, Halsskov rev.

 

 

1997

 

• Nordsøen: Biodiversitetsundersøgelser, kortlægning af bundfauna og epifauna.

• Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald Feltet.

 

• Femern Bælt (Femern bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med forundersøgelser for en fast forbindelse over Femern bælt.

• Femern Bælt (Femern bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelse i forbindelse med forundersøgelser for en fast forbindelse over Femern Bælt.

• Øresund, Østersøen: Bottomfaunaundersökninger längs sydkusten

• Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse.

 

 

1996

 

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Kraka Feltet.

• Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse.

• Øresund (Øresundsforbindelsen) Kriegers Flak: Bundfaunaundersøgelse.

 

• Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

 

 

1995

 

• Øresund (Øresundsforbindelsen): Bundfaunaundersøgelse, baseline.

• Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med sandindvinding/kystsikring.

 

• Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

• Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm Feltet.

• Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse.

• Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring.

• Storebælt (Storebæltsforbindelsen): Blødbund faunaundersøgelse.

 

 

1994

 

• Øresund (Øresundsforbindelsen): Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etableringen af Kastrup halvø.

 

 

1993

 

• Øresund (Øresundsforbindelsen): Baseline, macrozoobenthos lavtvands undersøgelse omkring Saltholm og langs den danske kyst.

 

 

1992

 

• Øresund (Øresundsforbindelsen): Baselineundersøgelse, blødbundsundersøgelser langs den svenske del af Øresund.

 

Dansk Biologisk Laboratorium - Wesselsmindevej 4, 2850 Nærum - Tlf. 21 24 16 61 / 45 80 06 62 - klw@danskbiolab.dk