Referencer

Igangværende og udførte undersøgelser

 

2022


•    Lototen, Nordnorge - Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug

•    Øresund - Lynetteholmen Blåmuslingeundersøgelse


•    Øresund - Lynetteholmen Ålegræsundersøgelse


•    Øresund - Lynetteholmen Makroalgeundersøgelse

•    Øresund - Køge Bugt klapplads 

•    Øresund - Lynetteholmen Bundfaunaundersøgelse

•    Århus Bugt - Bundfaunaundersøgelse Fløjstrup klapplads


 2021

 

•   Grønsund: Bundfuanaundersøgelse i forbindelse med havbrug.

•    Nordsøen, Vadehavet: Bundfaunaundersøgelse - forskningsprojekt


•    Nordsøen, Jammerbugt 2021: Bundfaunaundersøgelse - forskningsprojekt


•    Syd Fynske øhav: Bundfaunaundersøgelse - forskningsprojekt 


•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelse


•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Ålegræsundersøgelse


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Cecilie-feltet 


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Syd Arne-feltet


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Siri-feltet


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Tyra E-feltet


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Dan F-feltet


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Gorm-feltet


•    Østersøen, Baltic Pipeline: Makroalgeundersøgelse

•    Det nationale overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, HBF0201001

•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Karrebæksminde Bugt


•    Nordsøen,  Jammerbugt 2018: Bundfaunaundersøgelse - Forskningsprojekt

•    Nordsøen, Kattegat, Hjelm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - i forbindelse med klapning        2020

 

•    Den Persiske Gulf, Saudi Arabien: Bundfaunamonitering i forbindelse med bygning af kraftværk


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord


•    Lolland: DVFI undersøgelse i forbindelse med Femern Bælt projektet


•    Øresund, Lynetteholmen: Bundfaunaundersøgelse


•    Øresund, Lynetteholmen: Ålegræsundersøgelse


•    Øresund, Lynetteholmen: Blåmuslingeundersøgelse


•    Øresund, Lynetteholmen: Makroalgeundersøgelse


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Tipo-feltet


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Habitatområde 134


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Roskilde Yderfjord


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Mariager Fjord

•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Thisted Bredning


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Karrebæksminde Bugt


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Hjelm Bugt


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Musholm Bugt


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, BF Dueodde


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Hesselø Øst


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse,Hesselø Vest


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Roskilde Inderfjord


•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelse


•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Blåmuslingeundersøgelse


•    Øresund - Lynetteholmen Bundfaunaundersøgelse


•    Øresund - Lynetteholmen Ålegræsundersøgelse


•    Øresund - Lynetteholmen Makroalgeundersøgelse


•    Øresund - Lynetteholmen Blåmuslingeundersøgelse


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Flere felter


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, BF 167 Lysegrund


•    Saudi Arabien - bundfaunamonitering i forbindelse med bygning af kraftværk


•    Grønsund - bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug.        2019•    Saudi Arabien - bundfaunamonitering i forbindelse med bygning af kraftværk


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Flensborg Fjord


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Knudedyb


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Præstø Fjord

•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Korsør Nor


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Adler Grund


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Fakse Bugt


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Basnæs Nor


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Karrebæksminde Bugt


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Rødsand


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Stege Bugt


•    Øresund - Lynetteholmen Bundfaunaundersøgelse


•    Øresund - Lynetteholmen Ålegræsundersøgelse


•    Øresund - Lynetteholmen Makroalgeundersøgelse


•    Øresund - Lynetteholmen Blåmuslingeundersøgelse

•    Østersøen - Baltic Pipeline - blåmuslingeundersøgelse

•    Østersøen - Bundfaunaundersøgelse i tysk farvand i forbindelse med Data Cable Projekt mellem Danmark og tyskland

•    Grønsund: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.


        2018


•    Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs NordStream Pipeline II. 


•    Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Harald-feltet


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Syd Arne-feltet


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Tyra E-feltet


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Dan F-feltet


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Gorm-feltet


•    Østersøen - Baltic Pipeline - Makroalgeundersøgelse


•    Østersøen - Baltic Pipeline - Ålegræsundersøgelse


•    Kattegat Bundfaunamonitering - Nordkysten kystsikring


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Marbæk


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Langli


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Yder Vadehav


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sydlige Nordsø


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord Indre


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Lillebælt Bredningen


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Flensborg Fjord


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sydlige Lillebælt


•    Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Lister dyb


•    Bundfaunaundersøgelser - forskningsprojekt omhandlende muslingeskrab i Natura 2000 områder

   

•    Østersøen - Bundfaunaundersøgelse af langs NordStream Pipeline II.       2017


•     Grønsund: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Lister dyb


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sønderho


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Tårbæk Rev


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Frederiksværk Bredning


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Roskilde Fjord


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Hesselø


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Gilleleje Flak


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Als Fjord


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sønderborg Bugt


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord indre


•     Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord ydre


•     Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.       2016


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser - Siri-feltet

 

•    Grønsund: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

 

•    Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

 

•    Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.


       

      2015

 

•    Generering af database, Baltic Sea NordStream Pipeline,

 

•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - tunnelområdet,

 

•    Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug,

 

•    Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs NordStream Pipeline III og IV,

 

•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelse - Hårdbund - Makroalger og ålegræsundersøgelser.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2015


     på lokaliteter i Nordsøen,


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet,

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Dan F feltet,

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Solsort feltet,

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald feltet,

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Siri feltet,

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Wellhead North feltet,

 

•    Den Persiske Gulf: Vegetationsundersøgelser.

 

•    Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2015 på lokaliteterne


      Vejle Fjord, Kolding Fjord, Augustenborg Fjord, Flensborg Fjord, Bredningen Lillebælt, Nord for Als, Lister dyb og Grådyb.


 

       2014


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Adda feltet.

 

•    Kattegat - Sæby: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af kystnær havmøllepark.

 

•    Kattegat - Sejerø: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af kystnær havmøllepark).

 

•    Smålandsfarvandet - Omø: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af kystnær havmøllepark.       2013

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2015 på lokaliteterne Vejle       


     Fjord, Kolding Fjord, Augustenborg Fjord, Flensborg Fjord og Lillebælt Bredning.


•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelser.

 

•    Lillebælt - Treldenæs: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med klapning.

 

•    Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs Nord Stream Pipeline i Østersøen, omfattende transekter langs syd ruten rundt om Bornholm samt   


     transekter syd for Midsjöbanken og Hoburgs banke.

 

•    Den Persiske Golf - Qatar - Doha: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havneudvidelse.

 

•    Kattegat - Frederikshavn: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havneudvidelse.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering


     omkring Hejre feltet og Ref. North.


 

        2012


•    Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

 

•    Middelhavet: Blødbunds faunaundersøgelse i forbindelse med havneudvidelse.

 

•    Limfjorden, Glyngøre: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med klapning.


 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering  omkring Halfdan feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet.

 

•    Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs Nord Stream Pipeline i Østersøen, omfattende transekter langs syd ruten rundt om Bornholm samt       


     transekter syd for Midsjöbanken og Hoburgs banke.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Wellhead North platformen.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Siri feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Syd Arne Feltet.

 

•    Middelhavet: Hårdbunds faunaundersøgelse i forbindelse med havneudvidelse.

 

•    København - Sortedamssøen: Bundfaunaundersøgelse.


 

       2011


•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med sandindvinding på Kriegers Flak og Rønne Banke.

 

•    Storebælt: Bundfaunaundersøgelse ved havbrug.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2011 på lokaliteterne


     Guldborgsund, Nakskov Fjord og Karrebæk Fjord.

 

•    Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

 

•    Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs Nord Stream Pipeline i Østersøen, omfattende transekter langs syd ruten rundt om Bornholm samt


     transekter syd for Midsjöbanken og Hoburgs banke.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram


     NOVANA 2011 på lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord Yderbredning, Isefjord Inder bredning, Frederiksværk Bredning, Kattegat, Sejerø, Kalundborg   


     Fjord, Nivå, Espergærde Køge Bugt og Jammerland.

 

•    Kattegat: Bundfaunaundersøgelser, Bønnerup Klapplads og referencestation.

 

•    Libyen, Middelhavet: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med opførelse af kraftværk.


 

      2010


•    Limfjorden: bundfaunaundersøgelser i Gjøl Bredning og Grønlandshavnen.

 

•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna - Efterår 2010.

 

•    Limfjorden og Hevrings Bugt: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klappladstilsyn.

 

•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelser.

 

•    Konsulentbistand i forbindelse med toxicitets test med Americamysis bahia.

 

•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna - Forår 2010.

 

•    Østersøen: - Bundfaunaanalyser og rapportering: Macrozoobenthos along the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea including transects along the   


     South route of Bornholm and transects south of Midsjöbanken and Hoburgs bank.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2010 på   


     lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord, Frederiksværk Bredning, Espergærde, Nivå og Gilleleje.

 

•    Aqaba-bugten, Jordan: bundfaunaundersøgelse - forundersøgelser til kraftværk.

 

•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Månedlige makroalge-, ålegræs- og blåmuslingeundersøgelser.

 

•    Kattegat: Bundfaunaundersøgelser i farvandet ved Hjelm og Fornæs.

 

•    Konsulentbistand: Opdatering af Offshore databasen.

 

•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna - Efterår 2009.      2009


•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelse - Hårdbund - Makroalger.

 

•    Roskilde Fjord: sedimentundersøgelser i forbindelse med ny linjeføring over Roskilde Fjord.

 

•    Konsulentbistand i forbindelse med toxicitets test med Americamysis bahia.

 

•    Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2009 - NOVANA.

 

•    Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2009 - NOVANA.

 

•    Vesterhavet: Bundfauna- og sedimentundersøgelser i forbindelse med strandnær kystfodring ved Agger Tange.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Siri feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Syd Arne feltet.

 

•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna.

 

•    Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelse - blødbund.


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Tyra feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Valdemar feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Dan feltet.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2009 på


     lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2009 på   


     lokaliteterne Øresund og Køge Bugt .

 

•    Kattegat: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med opførelse af vindmøllepark.

 

•    Kbh. Havn: Indledende bundfaunaundersøgelser som led i arbejdet med at forbedre miljøtilstanden i havnen.

 

•    Femern bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfauna-, blåmusling- og vegetationsundersøgelser i forbindelse med forundersøgelser for den faste   


     forbindelse over Femern bælt.


 

        2008


•    Roskilde Fjord: Feltarbejde, sediment- og bundfaunaundersøgelser i forbindelse med ny linjeføring over Roskilde Fjord.

 

•    Østersøen - Notat: Note concerning Macrozoobenthos in the EEZ and territorial waters of Denmark south of Bornholm 2008.

 

•    Vesterhavet: 3-årigt projekt med bundfauna- og sedimentundersøgelser i forbindelse med strandnær kystfodring ved Agger Tange.

 

•    Østersøen - rapport: Macrozoobenthos along the South route of the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea including the Kalbådagrund alternative in


     the Gulf of Finland.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA og DEVANO 2008 på


     lokaliteterne Dybsø Fjord, Præstø Fjord, Nakskov Fjord og Musholm Bugt.

 

•    Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2008 - NOVANA.

 

•    Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2008 - NOVANA.


•    Østersøen - rapport: Macrozoobenthos along the Nord Stream Pipeline characterized on the basis of Russian data from 2005 and 2006.

 

•    Øresund - Svanemøllebugten: Feltarbejde, sediment- og bundfaunaundersøgelser i forbindelse med anlægsarbejder.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2007-2009 på     


     lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat.

 

•    Østersøen: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af the Nord Stream Pipeline syd om Bornholm.

 

•    Storebælt - Sprogø: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havvindmøllepark.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2007-2009 på


     lokaliteterne Øresund og Køge Bugt.

 

•    Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

 

•    Præstø Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2007 - NOVANA.

 

•    Østersøen - rapport: Macrozoobenthos along the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea in 2006 and 2007.

 

•    Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2007 - NOVANA.

 

•    Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2007 - NOVANA.


 

        2007


•    Østersøen: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af pipeline.

 

•    Konsulentbistand i forbindelse med opdatering af Offshore databasen.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA og DEVANO 2007 på   


     lokaliteterne Dybsø Fjord, Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Guldbordsund Bredning og Rødsand.

 

•    Konsulentbistand - Opdatering af Offshore databasen.

 

•    Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2007-2009 på


     lokaliteterne Isefjord, Roskilde Fjord, Kalundborg Fjord, Sejerø, Kattegat og Øresund.

 

•    Vesterhavet: 3-årigt projekt med bundfauna- og sedimentundersøgelser i forbindelse med strandnær kystfodring ved Agger Tange.

 

•    Limfjorden, Tambosund: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med genåbningen af dæmningen Thyholm - Jegindø.        2006

 

•    Kattegat: Feltarbejde og bundfaunaundersøgelser på de undersøiske skrænter i farvandet øst for Læsø.

 

•    Rødsand - Nysted II vindmøllepark: Bundfauna- og vegetationsundersøgelse.

 

•    Isefjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram NOVANA 2006.

 

•    Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2006 - NOVANA.

 

•    Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2006 - NOVANA.

 

•    Limfjorden og Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klapning 2006.

 

•    Køge Bugt: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram NOVANA 2006.

 

•    Roskilde Fjord: Bundfauna- og sedimentundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2006 - NOVANA.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Sydarne Feltet.


•    Øresund: Bundfaunaundersøgelse under det intensive nationale overvågningsprogram 2006 - NOVANA.

 

•    Isefjord: Prøvetagning, bundfauna- og sedimentundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram NOVANA 2006.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfaunaundersøgelse.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Blåmuslingeundersøgelse.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Begroningsundersøgelse, epifauna- og makroalgeundersøgelse.       2005

 

•    Østgrønland - Mestersvig: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til råstofindvinding.

 

•    Limfjorden og Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klapning - 2005.

 

•    Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

 

•    Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

 

•    Køge Bugt: Bundfaunaundersøgelse under det intensive nationale overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

 

•    Øresund: Bundfaunaundersøgelse under det intensive nationale overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

 

•    Marin Nationalpark Læsø: Konsulentbistand på bundfaunaområdet i pilotprojektet vedrørende beskrivelse af biologien i havet omkring Læsø - under


     Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.


•    Vadehavet - Esbjerg: Sediment- og bundfaunaundersøgelse i forbindelse med VVM redegørelse.

 

•    Isefjord: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

 

•    Roskilde Fjord: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

 

•    Roskilde Fjord/Isefjord: Prøvetagning, bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfaunaundersøgelse.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Makroalgeundersøgelse.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Begroningsundersøgelse, epifauna- og makroalgeundersøgelse.


 

         2004

 

•    Køge Bugt og Øresund: Bundfaunaundersøgelser under det intensive nationale overvågningsprogram NOVANA.

 

•    Nordsøen: Bundfaunaundersøgelser i det kystnære Vesterhav under det ekstensive nationale overvågningsprogram NOVANA.

 

•    Thule - Grønland: Bundfaunaundersøgelse i farvandet ud for Thule air base.

 

•    Limfjorden og Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klapning.

 

•    Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram NOVANA.

 

•    Roskilde Fjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram NOVANA 2004.

 

•    Isefjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram NOVANA 2004.

 

•    Roskilde Fjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale Intensive overvågningsprogram NOVANA 2004.

 

•    Isefjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale Intensive overvågningsprogram NOVANA 2004.

 

•    Roskilde Fjord/Isefjord: Prøvetagning i forbindelse med bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram   


     2004 - NOVANA.

 

•    Middelhavet, Libyen: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med opførelse af kraftværk.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfaunaundersøgelse.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Makroalgeundersøgelse.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Ålegræsundersøgelse.

 

•    Øresund, Bøgeskov: Bundfauna- og sedimentundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

 

•    Vadehavet - Esbjerg: Sediment- og bundfaunaundersøgelse i forbindelse med VVM redegørelse.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Begroningsundersøgelse, epifauna- og makroalgeundersøgelse.        2003


•    Kbh. Havn: Bundfauna- og sedimentundersøgelse i forbindelse med kortlægning af miljøtilstand.

 

•    Øresund: Kriegers Flak: Bundfaunaundersøgelse. Baseline i forbindelse med sandindvinding.

 

•    Rødsand: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med opførelse af havvindmøllepark.

 

•    Rødsand: Makroalgeundersøgelser i forbindelse med opførelse af havvindmøllepark.        2002


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med  kemisk og biologisk monitering omkring Harald feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Kraka feltet.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Halfdan Feltet.


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Sydarne feltet.

 

•    Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfauna- og makroalgeundersøgelser i forbindelse med opførelse af havvindmøllepark.        2001


•    Storebælt: Musholm/Nordholm Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug.

 

•    Storebælt: Musholm. Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug.

 

•    Rødsand: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark.        2000


•    Nordsøen, Fjaltring: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring.

 

•    Storebælt (Storebæltsforbindelsen): Afsluttende bundfaunaundersøgelse        1999


•    Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

 

•    Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring.

 

•    Omø: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark.

 

•    Rødsand: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark.

 

•    Læsø: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark.

 

•    Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring.       1998


•    Nordsøen: Bundfauna og epifauna-biodiversitetsundersøgelser i forbindelse med biologisk kortlægning.

 

•    Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm Feltet

 

•    Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse.

 

•    Storebælt (Storebæltsforbindelsen): Bundfaunaundersøgelser, Halsskov rev.        1997


•    Nordsøen: Biodiversitetsundersøgelser, kortlægning af bundfauna og epifauna.

 

•    Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

 

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald Feltet.


•    Femern Bælt (Femern bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med forundersøgelser for en fast forbindelse over Femern bælt.

 

•    Femern Bælt (Femern bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelse i forbindelse med forundersøgelser for en fast forbindelse over Femern Bælt.

 

•    Øresund, Østersøen: Bottomfaunaundersökninger längs sydkusten

 

•    Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse.        1996


•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Kraka Feltet.

 

•    Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse.

 

•    Øresund (Øresundsforbindelsen) Kriegers Flak: Bundfaunaundersøgelse.


•    Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.        1995


•    Øresund (Øresundsforbindelsen): Bundfaunaundersøgelse, baseline.

 

•    Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med sandindvinding/kystsikring.


•    Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.

             

•    Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm Feltet.                   

 

•    Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse.

 

•    Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring. 

 

•    Storebælt (Storebæltsforbindelsen): Blødbund faunaundersøgelse.        1994


•    Øresund (Øresundsforbindelsen): Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etableringen af Kastrup halvø.        1993


•    Øresund (Øresundsforbindelsen): Baseline, macrozoobenthos lavtvands undersøgelse omkring Saltholm og langs den danske kyst.        1992


•    Øresund (Øresundsforbindelsen): Baselineundersøgelse, blødbundsundersøgelser langs den svenske del af Øresund.

 


Dansk Biologisk Laboratorium - Wesselsmindevej 4, 2850 Nærum - Tlf. 21 24 16 61  - klw@danskbiolab.dk