Referencer

Igangværende og udførte undersøgelser

   
        2023


 • Nordlige Kattegat - Bundfauna - Fiskeriundersøgelse,

 • Grønsund Havbrug - Bundfaunaundersøgelse,

 • Holme Sø - Bundfaunaundersøgelse i saltpåvirket sø, 

 • Jammerbugt - Bundfauna - Fiskeriundersøgelse,

 • Køge Bugt Klap - Bundfaunaundersøgelse,

 • Limfjorden - Bundfaunaundersøgelse,

 • Nordsøen Offshore database - Opdatering

 • Jammerbugt - Kornstørrelseanalyse,

 • Sejerø Klap - Bundfaunaundersøgelse,

 • Norge - Marø havbrug - Bundfaunaundersøgelse,

 • Nældevad å Ferskvandsfaunaundersøgelse,

 • Lynetteholm - Bundfaunaundersøgelse,

 • Lynetteholm - Makroalgeundersøgelse,

 • Lynetteholm - Ålegræsundersøgelse,

 • Femern Bælt - Makroalgeundersøgelse,

 • Femern Bælt - Ålegræasundersøgelse,

 • BFSEJ Sejerøbugten - Bundfaunaundersøgelse.       2022


 • Bøgeskov elektrodestation - Blåmuslingeundersøgelse,


 • Jammerbugt - Bundfaunaundersøgelse,

 • BF Korsør Nor - Bundfaunaundersøgelse,


 • BF Basnæs Nor - Bundfaunaundersøgelse,

 • BF Karrebæksminde Bugt - Bundfaunaundersøgelse,

 • Roskilde Fjord Yder - Bundfaunaundersøgelse,

 • BF27 Øresund Nord - Bundfaunaundersøgelse,

 • BF09 Køge Bugt - Bundfaunaundersøgelse,

 • Næsbæk Lolland Ferskvandsfauna undersøgelse,

 • Saltpåvirkede søer - BundfaunaundersøgelseFemern Bælt - Makroalgeundersøgelse,

 • Femern Bælt - Ålegræsundersøgelse,

 • Grønsund Havbrug - Bundfaunaundersøgelse,

 • Lototen, Nordnorge - Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug,

 • Øresund - Lynetteholmen Blåmuslingeundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Ålegræsundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Makroalgeundersøgelse,

 • Øresund - Køge Bugt klapplads Bundfaunaundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Bundfaunaundersøgelse'Århus Bugt - Bundfaunaundersøgelse Fløjstrup klapplads.        2021

 

 • Grønsund: Bundfuanaundersøgelse i forbindelse med havbrug,

 • Nordsøen, Jammerbugt 2021: Bundfaunaundersøgelse - forskningsprojekt,

 • Syd Fynske øhav: Bundfaunaundersøgelse - forskningsprojekt,

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelse,

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Ålegræsundersøgelse,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Cecilie-feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Syd Arne-feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Siri-feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Tyra E-feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Dan F-feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Gorm-feltet,

 • Østersøen, Baltic Pipeline: Makroalgeundersøgelse,

 • Det nationale overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, HBF0201001,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Karrebæksminde Bugt,

 • Nordsøen,  Jammerbugt 2018: Bundfaunaundersøgelse - Forskningsprojekt,

 • Nordsøen, Kattegat, Hjelm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - i forbindelse med klapning.


        2020

 • Den Persiske Gulf, Saudi Arabien: Bundfaunamonitering i forbindelse med bygning af kraftværk,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord,

 • Lolland: DVFI undersøgelse i forbindelse med Femern Bælt projektet,

 • Øresund, Lynetteholmen: Bundfaunaundersøgelse,

 • Øresund, Lynetteholmen: Ålegræsundersøgelse,

 • Øresund, Lynetteholmen: Blåmuslingeundersøgelse,

 • Øresund, Lynetteholmen: Makroalgeundersøgelse,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Tipo-feltet,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Habitatområde 134,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Roskilde Yderfjord,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Mariager Fjord,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Thisted Bredning,
  ,
 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Karrebæksminde Bugt

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Hjelm Bugt,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Musholm Bugt,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, BF Dueodde,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Hesselø Øst,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse,Hesselø Vest,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Roskilde Inderfjord,

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelse,

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Blåmuslingeundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Bundfaunaundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Ålegræsundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Makroalgeundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Blåmuslingeundersøgelse,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Flere felter,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, BF 167 Lysegrund,

 • Saudi Arabien - bundfaunamonitering i forbindelse med bygning af kraftværk,

 • Grønsund - bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug.        2019


 • Saudi Arabien - bundfaunamonitering i forbindelse med bygning af kraftværk,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Flensborg Fjord,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Knudedyb,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Præstø Fjord,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Korsør Nor,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Adler Grund,
  ,
 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Fakse Bugt,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Basnæs Nor,
  ,
 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Karrebæksminde Bugt,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Rødsand,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Stege Bugt,

 • Øresund - Lynetteholmen Bundfaunaundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Ålegræsundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Makroalgeundersøgelse,

 • Øresund - Lynetteholmen Blåmuslingeundersøgelse,

 • Østersøen - Baltic Pipeline - blåmuslingeundersøgelse,

 • Østersøen - Bundfaunaundersøgelse i tysk farvand i forbindelse med Data Cable Projekt mellem Danmark og tyskland,

 • Grønsund: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.


        2018


 • Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs NordStream Pipeline II, 

 • Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Harald-feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Syd Arne-feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Tyra E-feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Dan F-feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelse - Gorm-feltet,

 • Østersøen - Baltic Pipeline - Makroalgeundersøgelse,

 • Østersøen - Baltic Pipeline - Ålegræsundersøgelse,

 • Kattegat Bundfaunamonitering - Nordkysten kystsikring,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Marbæk,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Langli,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Yder Vadehav,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sydlige Nordsø,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord Indre,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Lillebælt Bredningen,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Flensborg Fjord,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sydlige Lillebælt,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Lister dyb,

 • Bundfaunaundersøgelser - forskningsprojekt omhandlende muslingeskrab i Natura 2000 områder ,  

 • Østersøen - Bundfaunaundersøgelse af langs NordStream Pipeline II.


        2017


 • Grønsund: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Lister dyb,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sønderho,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Tårbæk Rev,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Frederiksværk Bredning,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Roskilde Fjord,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Hesselø,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Gilleleje Flak,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Als Fjord,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Sønderborg Bugt,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord indre,

 • Det nationale marine overvågningsprogram NOVANA: Bundfaunaundersøgelse, Vejle Fjord ydre,

 • Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.       2016


 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser - Siri-feltet,

 • Grønsund: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug,
   
 • Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation, 

 • Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.

       

      2015

 

 • Generering af database, Baltic Sea NordStream Pipeline, 

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - tunnelområdet, 

 • Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug, 

 • Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs NordStream Pipeline III og IV, 

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelse - Hårdbund - Makroalger og ålegræsundersøgelser. 

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2015

         på lokaliteter i Nordsøen,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Dan F feltet, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Solsort feltet, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald feltet, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Siri feltet, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Wellhead North feltet, 

 • Den Persiske Gulf: Vegetationsundersøgelser. 

 • Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug.
   
 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2015 på lokaliteterne Vejle Fjord, Kolding Fjord, Augustenborg Fjord, Flensborg Fjord, Bredningen Lillebælt, Nord for Als, Lister dyb og Grådyb.


 

       2014

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Adda feltet, 

 • Kattegat - Sæby: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af kystnær havmøllepark, 

 • Kattegat - Sejerø: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af kystnær havmøllepark), 

 • Smålandsfarvandet - Omø: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af kystnær havmøllepark.


       2013

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2015 på lokaliteterne Vejle Fjord, Kolding Fjord, Augustenborg Fjord, Flensborg Fjord og Lillebælt Bredning,


 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelser,

 • Lillebælt - Treldenæs: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med klapning,

 • Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs Nord Stream Pipeline i Østersøen, omfattende transekter langs syd ruten rundt om Bornholm samt transekter syd for Midsjöbanken og Hoburgs banke, 

 • Den Persiske Golf - Qatar - Doha: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havneudvidelse,

 • Kattegat - Frederikshavn: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havneudvidelse,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering

         omkring Hejre feltet og Ref. North.

 

        2012


 • Storebælt, Musholm Bugt: Bundfaunaundersøgelse - monitering i forbindelse med havbrug,

 • Middelhavet: Blødbunds faunaundersøgelse i forbindelse med havneudvidelse, 

 • Limfjorden, Glyngøre: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med klapning, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering  omkring Halfdan feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet,

 • Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs Nord Stream Pipeline i Østersøen, omfattende transekter langs syd ruten rundt om Bornholm samt transekter syd for Midsjöbanken og Hoburgs banke,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Wellhead North platformen,
   
 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Siri feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Syd Arne Feltet,

 • Middelhavet: Hårdbunds faunaundersøgelse i forbindelse med havneudvidelse,

 • København - Sortedamssøen: Bundfaunaundersøgelse.


  2011


 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med sandindvinding på Kriegers Flak og Rønne Banke, 

 • Storebælt: Bundfaunaundersøgelse ved havbrug, 

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2011 på lokaliteterne Guldborgsund, Nakskov Fjord og Karrebæk Fjord,

 • Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation,

 • Østersøen - Bundfaunaundersøgelser af langs Nord Stream Pipeline i Østersøen, omfattende transekter langs syd ruten rundt om Bornholm samt transekter syd for Midsjöbanken og Hoburgs banke,

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram

          NOVANA 2011 på lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord Yderbredning, Isefjord Inder bredning, Frederiksværk Bredning, Kattegat,                      Sejerø, Kalundborg Fjord, Nivå, Espergærde Køge Bugt og Jammerland,

 • Kattegat: Bundfaunaundersøgelser, Bønnerup Klapplads og referencestation,

 • Libyen, Middelhavet: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med opførelse af kraftværk.   


  2010

 • Limfjorden: bundfaunaundersøgelser i Gjøl Bredning og Grønlandshavnen,

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna - Efterår 2010,

 • Limfjorden og Hevrings Bugt: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klappladstilsyn, 

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelser,

 • Konsulentbistand i forbindelse med toxicitets test med Americamysis bahia,

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna - Forår 2010,

 • Østersøen - Bundfaunaanalyser og rapportering: Macrozoobenthos along the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea including transects along the South route of Bornholm and transects south of Midsjöbanken and Hoburgs bank, 

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2010 på lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord, Frederiksværk Bredning, Espergærde, Nivå og Gilleleje, 

 • Aqaba-bugten, Jordan: bundfaunaundersøgelse - forundersøgelser til kraftværk, 

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Månedlige makroalge-, ålegræs- og blåmuslingeundersøgelser, 

 • Kattegat: Bundfaunaundersøgelser i farvandet ved Hjelm og Fornæs,

 • Konsulentbistand: Opdatering af Offshore databasen,

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna - Efterår 2009.        2009


 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelse - Hårdbund - Makroalger, 

 • Roskilde Fjord: sedimentundersøgelser i forbindelse med ny linjeføring over Roskilde Fjord, 

 • Konsulentbistand i forbindelse med toxicitets test med Americamysis bahia,

 • Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2009 - NOVANA,

 • Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2009 - NOVANA, 

 • Vesterhavet: Bundfauna- og sedimentundersøgelser i forbindelse med strandnær kystfodring ved Agger Tange,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Siri feltet, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Syd Arne feltet,

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse - lavtvandsfauna, 

 • Femern Bælt (Femern Bælt forbindelsen): Vegetationsundersøgelse - blødbund,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Tyra feltet, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Valdemar feltet, 

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Dan feltet,

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2009 på lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat,

 

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2009 på lokaliteterne Øresund og Køge Bugt,

 • Kattegat: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med opførelse af vindmøllepark, 

 • Kbh. Havn: Indledende bundfaunaundersøgelser som led i arbejdet med at forbedre miljøtilstanden i havnen,

 • Femern bælt (Femern Bælt forbindelsen): Bundfauna-, blåmusling- og vegetationsundersøgelser i forbindelse med forundersøgelser for den faste forbindelse over Femern bælt,


 

        2008


 • Roskilde Fjord: Feltarbejde, sediment- og bundfaunaundersøgelser i forbindelse med ny linjeføring over Roskilde Fjord, 

 • Østersøen - Notat: Note concerning Macrozoobenthos in the EEZ and territorial waters of Denmark south of Bornholm 2008,

 • Vesterhavet: 3-årigt projekt med bundfauna- og sedimentundersøgelser i forbindelse med strandnær kystfodring ved Agger Tange, 

 • Østersøen - rapport: Macrozoobenthos along the South route of the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea including the Kalbådagrund alternative in the Gulf of Finland,

 

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA og DEVANO 2008 på lokaliteterne Dybsø Fjord, Præstø Fjord, Nakskov Fjord og Musholm Bugt,


 • Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2008 - NOVANA,

 • Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale marine intensive overvågningsprogram 2008 - NOVANA.Østersøen - rapport: Macrozoobenthos along the Nord Stream Pipeline characterized on the basis of Russian data from 2005 and 2006,
   
 • Øresund - Svanemøllebugten: Feltarbejde, sediment- og bundfaunaundersøgelser i forbindelse med anlægsarbejder,

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2007-2009 på lokaliteterne Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat,

 

 • Østersøen: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af the Nord Stream Pipeline syd om Bornholm,

 • Storebælt - Sprogø: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havvindmøllepark,

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2007-2009 på lokaliteterne Øresund og Køge Bugt,

 • Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation, 

 • Præstø Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2007 - NOVANA, 

 • Østersøen - rapport: Macrozoobenthos along the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea in 2006 and 2007,

 • Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2007 - NOVANA, 

 • Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2007 - NOVANA.

   

         2007


 • Østersøen: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etablering af pipeline, 

 • Konsulentbistand i forbindelse med opdatering af Offshore databasen,

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfaunaundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA og DEVANO 2007 på lokaliteterne Dybsø Fjord, Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Guldbordsund Bredning og Rødsand,

 • Konsulentbistand - Opdatering af Offshore databasen,

 • Det nationale marine overvågningsprogram: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det intensive overvågningsprogram NOVANA 2007-2009 på lokaliteterne Isefjord, Roskilde Fjord, Kalundborg Fjord, Sejerø, Kattegat og Øresund, 

 • Vesterhavet: 3-årigt projekt med bundfauna- og sedimentundersøgelser i forbindelse med strandnær kystfodring ved Agger Tange,

 • Limfjorden, Tambosund: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med genåbningen af dæmningen Thyholm - Jegindø.        2006

 

 • Kattegat: Feltarbejde og bundfaunaundersøgelser på de undersøiske skrænter i farvandet øst for Læsø, 

 • Rødsand - Nysted II vindmøllepark: Bundfauna- og vegetationsundersøgelse, 

 • Isefjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram NOVANA 2006, 

 • Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2006 - NOVANA,

 • Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2006 - NOVANA,

 • Limfjorden og Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klapning 2006, 

 • Køge Bugt: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram NOVANA 2006,
   
 • Roskilde Fjord: Bundfauna- og sedimentundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2006 - NOVANA,
 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Sydarne Feltet,

 • Øresund: Bundfaunaundersøgelse under det intensive nationale overvågningsprogram 2006 - NOVANA, 

 • Isefjord: Prøvetagning, bundfauna- og sedimentundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram NOVANA 2006,

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfaunaundersøgelse, 

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Blåmuslingeundersøgelse,

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Begroningsundersøgelse, epifauna- og makroalgeundersøgelse.       2005

 

 • Østgrønland - Mestersvig: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til råstofindvinding,

 • Limfjorden og Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klapning - 2005,

 • Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA,

 • Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelse under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA,

 • Køge Bugt: Bundfaunaundersøgelse under det intensive nationale overvågningsprogram 2005 - NOVANA, 

 • Øresund: Bundfaunaundersøgelse under det intensive nationale overvågningsprogram 2005 - NOVANA,
   
 • Marin Nationalpark Læsø: Konsulentbistand på bundfaunaområdet i pilotprojektet vedrørende beskrivelse af biologien i havet omkring Læsø - under Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen,

 • Vadehavet - Esbjerg: Sediment- og bundfaunaundersøgelse i forbindelse med VVM redegørelse, 

 • Isefjord: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA,

 • Roskilde Fjord: Bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA, 

 • Roskilde Fjord/Isefjord: Prøvetagning, bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram 2005 - NOVANA,

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfaunaundersøgelse, 

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Makroalgeundersøgelse,

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Begroningsundersøgelse, epifauna- og makroalgeundersøgelse.

 

       2004

 

 • Køge Bugt og Øresund: Bundfaunaundersøgelser under det intensive nationale overvågningsprogram NOVANA, 

 • Nordsøen: Bundfaunaundersøgelser i det kystnære Vesterhav under det ekstensive nationale overvågningsprogram NOVANA, 

 • Thule - Grønland: Bundfaunaundersøgelse i farvandet ud for Thule air base,

 • Limfjorden og Ringkøbing Fjord: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med klapning, 

 • Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram NOVANA,
   
 • Roskilde Fjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram NOVANA 2004,
   
 • Isefjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale ekstensive overvågningsprogram NOVANA 2004, 

 • Roskilde Fjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale Intensive overvågningsprogram NOVANA 2004,
   
 • Isefjord: Bundfaunaundersøgelser under det nationale Intensive overvågningsprogram NOVANA 2004,

 • Roskilde Fjord/Isefjord: Prøvetagning i forbindelse med bundfauna- og sedimentundersøgelser under det nationale intensive overvågningsprogram  2004 - NOVANA,

 • Middelhavet, Libyen: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med opførelse af kraftværk,
   
 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfaunaundersøgelse,

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Makroalgeundersøgelse, 

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Ålegræsundersøgelse, 

 • Øresund, Bøgeskov: Bundfauna- og sedimentundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation,

 • Vadehavet - Esbjerg: Sediment- og bundfaunaundersøgelse i forbindelse med VVM redegørelse, 

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Begroningsundersøgelse, epifauna- og makroalgeundersøgelse.        2003


 • Kbh. Havn: Bundfauna- og sedimentundersøgelse i forbindelse med kortlægning af miljøtilstand, 

 • Øresund: Kriegers Flak: Bundfaunaundersøgelse. Baseline i forbindelse med sandindvinding,

 •  Rødsand: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med opførelse af havvindmøllepark,

 • Rødsand: Makroalgeundersøgelser i forbindelse med opførelse af havvindmøllepark.        2002


 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med  kemisk og biologisk monitering omkring Harald feltet,
   
 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Kraka feltet,
   
 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Halfdan Feltet,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Sydarne feltet,

 • Rødsand - Nysted vindmøllepark: Bundfauna- og makroalgeundersøgelser i forbindelse med opførelse af havvindmøllepark.        2001


 • Storebælt: Musholm/Nordholm Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug,
   
 • Storebælt: Musholm. Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med havbrug,

 • Rødsand: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark.        2000


 • Nordsøen, Fjaltring: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring, 

 • Storebælt (Storebæltsforbindelsen): Afsluttende bundfaunaundersøgelse


        1999


 • Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation,
   
 • Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring, 

 • Omø: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark, 

 • Rødsand: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark, 

 • Læsø: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med havvindmøllepark,

 • Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring.       1998


 • Nordsøen: Bundfauna og epifauna-biodiversitetsundersøgelser i forbindelse med biologisk kortlægning, 

 • Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm Feltet, 

 • Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse,

 • Storebælt (Storebæltsforbindelsen): Bundfaunaundersøgelser, Halsskov rev.        1997


 • Nordsøen: Biodiversitetsundersøgelser, kortlægning af bundfauna og epifauna,

 • Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Harald Feltet,

 • Femern Bælt (Femern bælt forbindelsen): Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med forundersøgelser for en fast forbindelse over Femern bælt,

 • Femern Bælt (Femern bælt forbindelsen): Makroalgeundersøgelse i forbindelse med forundersøgelser for en fast forbindelse over Femern Bælt.

 • Øresund, Østersøen: Bottomfaunaundersökninger längs sydkusten,

 • Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse.        1996


 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Kraka Feltet,

 • Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse,

 • Øresund (Øresundsforbindelsen) Kriegers Flak: Bundfaunaundersøgelse,

 • Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation.        1995


 • Øresund (Øresundsforbindelsen): Bundfaunaundersøgelse, baseline,

 • Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med sandindvinding/kystsikring,

 • Øresund, Bøgeskov: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med overvågning og kontrol af elektrodestation,

 • Nordsøen, offshore: Bundfaunaundersøgelser i forbindelse med kemisk og biologisk monitering omkring Gorm Feltet, 
                   
 • Øresund, Hollænderdybet / Kongedybet: Bundfaunaundersøgelse,

 • Nordsøen, Torsminde: Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med kystsikring, 

 • Storebælt (Storebæltsforbindelsen): Blødbund faunaundersøgelse.        1994


 • Øresund (Øresundsforbindelsen): Bundfaunaundersøgelse i forbindelse med etableringen af Kastrup halvø.        1993


 • Øresund (Øresundsforbindelsen): Baseline, macrozoobenthos lavtvands undersøgelse omkring Saltholm og langs den danske kyst.        1992


 • Øresund (Øresundsforbindelsen): Baselineundersøgelse, blødbundsundersøgelser langs den svenske del af Øresund.

 


Dansk Biologisk Laboratorium - Wesselsmindevej 4, 2850 Nærum - Tlf. 21 24 16 61  - klw@danskbiolab.dk